Engelsk - Svensk Ordbok:

starboard

Er denne oversettelsen nyttig? Legge til favoritter!
Definisjonen av ordet "starboard":
rate 1. The right side of a ship when facing the bow.
rate 2. The right-hand side of a ship when facing the front or forward end. The starboard side of a ship during darkness is indicated by a green light.
rate 3. of the right side of a ship or aircraft
rate 4. right side of a ship or aircraft
rate 5. n (specialized) the right side of a ship or aircraft as you are facing forward The vessel was listing severely to starboard by the time it reached harbour. Our starboard engine seems to be losing power.
rate 6. windsurfing Right when looking forward. Indicated by the colour green in nautical circles. Sailing on starboard tack means that the wind is blowing over the right side of the board, and your right hand is forward (nearest the mast on the boom). If a location (or sailing session) is referred to as 'starboard tack', it means the wind was blowing from the right, when looking out to sea.
rate 7. petroleum industry (nautical) the right side of a vessel (determined by looking toward the bow).
rate 8. Nautical usage adopted in aviation. The right side, as determined by an observer in the vehicle, when vehicle and observer are right side up, and observer is looking "forward" (in the normal direction of travel of the vessel or vehicle)
Vær så snill, gi karakter definisjonen av "starboard" som er den mest nyttige.
 
Vi har funnet følgende svensk ord og oversettelser for "starboard":
Engelsk Svensk
Så, dette er hvordan du kan si "starboard" i svensk!
 
Opp til nå, er det en rekke 1,866,760 søkte ord / uttrykk, blant 9,894 dag.
Tags: starboard, styrbord, styrbord, Engelsk - Svensk Ordbok, Engelsk, Svensk, ordbok, oversettelser
 
Plasser koden under der du vil at ordlisten widgeten for å vises på nettstedet ditt:


Widgeten vises slik:


Drevet av engelskasvenskaordbok.com
Legge denne ordboken på ditt eget nettsted:

Klikk her for å få den nødvendige HTML kode
0.0285 / 0.0194 (37)
Tilbake til toppen